Huiskameravonden

Ik verzorg zgn. huiskameravonden.

Dit zijn avonden die door u worden georganiseerd met maximaal 15 personen.

Op deze avonden geef ik boodschappen van gene zijde door psychometrie, helderziende waarnemingen en/of foto’s en voorwerpen en/ of bloemen afhankelijk van uw voorkeur.